Werkvormen van de ideeenfabriek

Werkvormen vanuit creativiteitsontwikkeling. 
Zeg ‘ja, …’ in plaats van ‘ja, maar…’ zorgt ervoor dat het idee in de werkplaats er helemaal mag zijn en dat er vooral op door gekauwd en gewerkt wordt.

Bij het ontwikkelen van ideeen leveren creatieve werkvormen eerst het buiten de kaders kunnen denken op. Alle mogelijkheden kunnen breeduit op tafel komen. Pas in een volgende fase wordt nagedacht over de haalbaarheid daarvan.

Nieuwe ideeen ontstaan vaak uit een eerst geopperd idee. Je zoekt en vindt nieuwe mogelijkheden door samen te brainstormen. Alles mag er zijn en je boekt uiteindelijk vooruitgang door het verder uit te werken naar uitvoerbaarheid. De onderzoeksfase komt pas na het out of the box denken op gang. Realisatie is de derde fase.

Grenzen op zoeken

Aansporing om de grenzen op te zoeken. Zonder het doorbreken van de routine is er geen verhaal en ook geen vernieuwing.

Als je de grenzen opzoekt, moet je risico’s nemen. Voor veel dingen in deze snel veranderende maatschappij bestaat nog geen script.

Kansen zien en improviseren. Wat is in deze nieuwe situatie een passende houding of effectief gedrag, wat zijn de kansen wat zijn de (on)mogelijkheden van die ideeen of producten of diensten?

Daar kom je alleen maar achter door het te onderzoeken, het te doen en het te ervaren.

Bij het opzoeken van grenzen draait het om het leggen van nieuwe verbindingen. Creatieve oplossingen zijn in vrijwel alle gevallen nieuwe verbindingen van bestaande zaken. 
Wij zoeken met elkaar en met hulp van coaches en kunstenaars naar nieuwe uit te werken ideeen. We leggen verbindingen tussen de verschillende belanghebbende partijen. Ons netwerk is van groot belang. Omdat wij niet belanghebbend zijn in wat het oplevert, kunnen wij op unieke wijze contacten leggen tussen meerdere partijen.

Met elkaar voegen we iets nieuws toe aan de wereld.