Betreft: uitnodiging werkbijeenkomsten: ontwikkelen toeristische arrangementen rond rondje pontje. 

De provincie Gelderland heeft een bedrag ter beschikking gesteld met als doel

1. versterking van de locale economie

2. toerisme op en langs de Waal meer te stimuleren i.v.m. ruimte voor de rivier project.

3. Verbindingen tussen de verschillende gemeenten gelegen aan de Waal.

In dat kader heeft de Ideeenfabriek.info de opdracht gekregen een vijftal werkbijeenkomsten te organiseren voor bestuurders,  ambtenaren, ondernemers uit de  Waalregio met als doel te komen tot een aantal (minimaal 3) één en meerdaagse arrangementen voor bezoekers/toeristen van de regio. De arrangementen zijn opgebouwd uit onderling samenhangende culturele activiteiten welke worden aangeboden door ondernemers uit de regio met bestuurlijke en organisatorische steun van de gemeenten. De arrangementen hebben als kenmerk dat de bezoekers de regio vanuit een breed, verrassend en nieuw perspectief leren kennen.

Daarmee sluiten de arrangementen dus enerzijds aan bij de kernactiviteiten van de deelnemende ondernemers en bieden anderzijds de deelnemende bezoeker / toerist een breder regionaal perspectief.

We organiseren werkbijeenkomsten: :

 • Eén start- werkbijeenkomsten specifiek voor ambtenaren en vvv medewerkers (werkbijeenkomst 1)

 • Drie werkbijeenkomsten specifiek voor ondernemers (werkbijeenkomst 2,3,en 5)

 • Een werkbijeenkomst voor bestuurders/ambtenaren en ondernemers gezamenlijk (werkbijeenkomst 4).
   

  Deze 5 werkbijeenkomsten hebben de volgende opbouw, fasering en doelen:

  Bijeenkomst 1, 10 februari: doelgroep bestuurders, ambtenaren Waal lang perspectieven benoemen en commitmentuitspreken

  Doelen: delen van ambitie, komen tot een gemeenschappelijke ambitie, verzamelen van creatieve ideeën, verbinden op basis van kansen en mogelijkheden, bereidheid uitspreken om ondernemers te ondersteunen.

 • Tijd: 14:00 uur-17:00 uur. Locatie: Het schip Opoe Sientje, In de Lindenberghaven in Nijmegen. 

  Bijeenkomst 2,       6 februari, doelgroep: ondernemers 2 1/2 rondje pontje

  Karakter van de bijeenkomst:  broedplaats

  Doelen: delen van de opbrengst van de werkbijeenkomst met de bestuurders/ambtenaren begin januari en daarop voortbouwen. Kennis maken met ieders 'corebusiness' en bedrijfsdoelen, good practices en ambities. Van daaruit zoeken naar inspirerende initiatieven die de basis gaan vormen van de te ontwikkelen arrangementen, aansluitend bij het aanbod van de ondernemers en tegelijk deze overstijgen vanwege het bredere perspectief van de regio en aantrekkelijkheid voor toeristen/bezoekers.

  Tijd 15:00 uur tot 20:00 uur. Locatie: Zepplinn, Pannerdenseweg 28, Doornenburg. 

  Bijeenkomst 3,       6 maart, doelgroep:ondernemers 2 1/2 rondje pontje.

  Karakter van de bijeenkomst: uitwerken ideeën uit de eerste bijeenkomst. Daarbij optimaal benutten van de input bestuurders / ambtenaren en ondernemers. Hoe in de markt zetten en uitvoeren van de arrangementen. Wat mogen we van elkaar verwachten, financieel, organisatorisch, communicatie.  

  Bijeenkomst 4,       27 maart  doelgroep: bestuurders, ambtenaren en ondernemers 2 1/2 rondje pontje.

  Karakter van de bijeenkomst: komen tot een convenant met concrete afspraken tussen gemeenten en ondernemers over het realiseren van de arrangementen uit bijeenkomst 4. Tijd: 14.00 –17.00 uur. Afsluiting met een feestelijke borrel. 

  Bijeenkomst , 10 april: doelgroep ondernemers 2 1/2 rondje pontje.

  Karakter van de bijeenkomst: uitwerken van de uitvoeringsorganisatie van deelnemende ondernemers, opstellen Plan van Aanpak voor de lancering en uitvoering van de vastgestelde arrangementen. 

  In mei gaan de arrangementen van start. 

  Over de werkwijze tijdens de 5 bijeenkomsten: tijdens de werkbijeenkomsten werken we in een uitgekiende mix van open, creatieve werkvormen bedoeld om ‘out of the box te denken’afgewisseld met meer zakelijke programmaonderdelen bedoeld om te komen tot conclusies, besluitvorming het maken  van afspraken en het opstellen van een afsprakenlijst.

  Tevens zal in elke bijeenkomst tijd worden ingeruimd voor bezinning op het ondernemend samenwerken in een netwerkorganisatie. 

  Wij verzoeken u om u voor 3 februari 2014 aan te melden en aan te geven wie deel zullen nemen aan de werkbijeenkomsten. Ook voor vragen verzoeken wij u te mailen naar:  info@ideeenfabriek.info 

  We kijken uit naar inspirerende bijeenkomsten,

   

  Namens de ideeënfabriek

  Marjo Wiltingh

  Louis Steeman