Voor wie?

Voor iedereen die op zoek is naar nieuwe ideeën, samenwerkingsverbanden en productontwikkeling.

Hoe krijgen ideeën nu echt vorm? Welke verbindingen zijn er nodig om de noodzakelijke samenwerking te realiseren en daardoor te komen tot iets wat nog niet bestond.

De Ideeenfabriek helpt Gemeenten, bedrijven, organisaties, individuen of teams.

Visionair kijken naar wat we op langere termijn willen bereiken. Niet ad hoc met korte termijn oplossingen werken. Voor hen die voorbij de horizon durft te kijken.

Voor hen die het moeilijk hebben om overeind te blijven in een snel veranderende wereld. Oplossingsgericht werken door kritische reflectie en onderzoeken van andere mogelijkheden samen met creatieve en kundige mensen op andere werkvlakken. Daardoor kun je weer anders kijken naar een gebied, je product of dienst.
 
Iedere sessie vraagt haar eigen programma. Afhankelijk van de vraag, maar vanuit het hier en nu kijken we wat is het dat die dag aandacht moet krijgen, om in de toekomst tot de oplossing te komen.

Het proces in durven gaan terwijl je nog niet weet wat de uitkomst zal zijn. Het creatieve proces zal helpend zijn om tot nieuwe (be)vindingen te komen.

Voor organisaties, groepen en individuen.

  • Daar waar stilstand dreigt of is, waar mensen toe zijn aan vernieuwing. Waar fusies nodig zijn en oplossingen op alle niveaus gevraagd worden.
  • We onderzoeken: Wat is het probleem, wat is de wens?

Voor hen die daar naar op zoek zijn is de ideeënfabriek DE fabriek! 
Wij creëren een werkplaats waar ideeën geboren kunnen worden. We werken vanuit de vraag of wens.

  • We onderzoeken samen met u en de mensen uit uw organisatie hoe we kunnen komen tot een werkbaar model. We zoeken de juiste partners om te bereiken wat nodig is.

Overheid- gemeenten.

  • Nieuwe ideeën worden ontwikkeld en als cement ingezet. Afhankelijk van de vraag wordt gezocht naar de juiste inzet van mensen en middelen. Bij problemen in een wijk bedenken we activiteiten en werkvormen die juist de mogelijkheden onderzoeken. Wat brengen we samen waardoor er een interessant aanbod en speelveld ontstaat voor mensen in die wijk.
  • Bevorderen toerisme en werkgelegenheid. Verbindende programma’s worden bedacht met inwoners en ondernemers om te komen tot een interessant aanbod voor de toerist en andere bezoekers.