Visie

  • Komen tot wat er nog niet was!
    Kijk naar Nederland: brengt grootse en de mooiste projecten tot stand. Vooral daar waar het gaat over veiligheid met water. De prachtige waterwerken die Nederland beroemd maken.
  • Kunnen we ook op andere gebieden groot denken? En vernieuwend zijn? Wat hebben we nodig om groter te durven denken? Wat willen we? Durft Nederland te dromen? Laat de droom het uitgangspunt zijn om te durven.
  • Durft u te dromen? Waar wilt u met uw organisatie in 2020 staan? Wat is daar voor nodig? Welke ideeën leven er al? En waarom zijn deze nog niet uitgebroed en tot stand gekomen? Wat mist er nog? Wat is de ambitie op langere termijn?

Dit zijn onze insteek punten om samen met u te onderzoeken!