Over ons

Het organiseren van de verschillende atelier- en kunstroutes door de jaren heen, is een schatkamer aan ervaringen geworden.

Het inzetten van creatieve werkateliers voor de passanten tijdens deze routes waarin mensen en organisaties uitgenodigd worden om ook iets te maken en achter te laten. Zich te laten informeren over wat gaande is in dat gebied en hun ideeën hierover in te brengen.

Geïnspireerd worden door de kunstwerken op de route en de kunstenaars die op verschillende plekken aan het werk zijn. Mensen met kunst in aanraking laten komen.

Kijken vanuit een ander perspectief.  Het “verbinden” is een belangrijke factor en een belangrijke drijfveer om tot concrete plannen en uitvoering te komen. 

We maken gebruik van creatieve werkvormen om letterlijk vorm te geven aan ideeën en zicht te krijgen op ontwikkelingen die zich afspelen op diverse niveaus: individueel, in een team of zelfs binnen een totale organisatiestructuur.

De bijbehorende processen worden door deze methode in een ander licht gezet en inzichtelijk gemaakt. Daardoor kunnen er andere verbanden worden gelegd die maken dat je tot een nieuwe situatie, dienst of product komt.

Door onze ervaringsgerichte werkwijze en intensieve begeleiding stimuleren we mensen zelf te ontdekken welke middelen zij hebben om hun doelen en wensen zichtbaar te maken.

We maken tegelijkertijd voelbaar hoe mensen meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen deze wensen in hun leven, organisatie of omgeving daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen.

Wij bieden ervaring, gedrevenheid, betrokkenheid en kwaliteit. Onze trainingen zijn kort, intensief en verhelderend en meestal werken we met gespreide werk/atelier blokken. Al onze trajecten worden op maat gemaakt en desgewenst is een in-company training ook mogelijk.
Per klus wordt gekeken wie er nodig zijn om deze klus te onderzoeken, te bedenken wat nodig is en zo de klus te klaren.

Marjo WiltinghVerder is Wiltingh eigenaar en directeur vanZepplinn Zin in Vormgeving, Kunstencentrum in Doornenburg  www.zepplinn.nl en kunstenaar,
zie haar eigen werk op: info@marjowiltingh.nl